ΤΣΑΝΤΑ T-SHIRT ΒΙΟΔΙΑΣΜΩΜΕΝΗ

ΤΣΑΝΤΑ T-SHIRT ΒΙΟΔΙΑΣΜΩΜΕΝΗ

 

 

Σακούλα από MATER - BI υλικό.

Βιοδιασπώμενο  100 % και απόλυτα εναρμονισμένο προϊόν με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία .

Δεν υπόκεινται σε περιβαλλοντικό τέλος.

 

Διάσταση σακούλας: 27cm x 43cm