ΚΟΥΤΙΑ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟΥ KRAFT SERIES - EASY OPEN

ΚΟΥΤΙΑ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟΥ KRAFT SERIES - EASY OPEN
ΚΟΥΤΙΑ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟΥ KRAFT SERIES - EASY OPEN
ΚΟΥΤΙΑ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟΥ KRAFT SERIES - EASY OPEN
ΚΟΥΤΙΑ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟΥ KRAFT SERIES - EASY OPEN

 

Κουτί Grill / 23 x 16 x 5 cm

Κουτί Μερίδας / 24 x 13 x 5 cm

Σκαφάκι μικρής μερίδας /16 x 10 x 6 cm

Σκαφάκι μεγάλης μερίδας / 20 x 15 x 7,5 cm

Κουτί Πατάτας / 13 x 13 x 5 cm

Κουτί Μεγάλης μερίδας /  27 x 19 x 7,5 cm